תגית - ברכה ליום הולדת 40 לאח

לאחי הגדול, 40 זאת חגיגה גדולה!

לאח המופלא שאני רואה בו אידיאל ושלמות, לחגוג לך יום הולדת 40 זאת התרגשות! חשבתי מה לאחל לך עוד אפשר, שלא מיצית, השגת, הגשמת בכל שביל והר. אתה כובש היעדים הכי גדול שאני...