תגית - ברכה לברית מילה לילד ראשון מהדודה

דודה מתרגשת מאחלת אושר ושלווה!

אמאלה איזו התרגשות לא בא לי לישון!! נולד לי אחיין ראשון!! אני בכלל בחרדות בגלל הברית מילה, אבל אם אתם עוברים את זה, אני עושה את זה כמו גדולה! מסתכלת על הקטנצ'יק הזה...